Oppervlakte

 Hectare

Vlaktematen landmaten calculator, oppervlakte van een gebied omrekenen.

Oppervlaktematen zijn meeteenheden die worden gebruikt om de grootte van een stuk land, oppervlakte of gebied te meten. Enkele veelgebruikte oppervlaktematen zijn:

Vierkante meter (m²): Dit is de standaard eenheid voor oppervlakte in het metriek stelsel. Het is de oppervlakte van een vierkant met zijden van één meter.

Hectare (ha): Een hectare is gelijk aan 10.000 vierkante meter. Het wordt o.a. gebruikt om de oppervlakte van landbouwgrond of grote gebieden te meten.

Are (a): Een are is gelijk aan 100 vierkante meter. Het wordt o.a. gebruikt in het onroerend goed of vastgoed om de grootte van percelen te meten.

Vierkante kilometer (km²): Dit is de oppervlakte van een vierkant met zijden van één kilometer. Het wordt o.a. gebruikt om de oppervlakte van grote gebieden, zoals landen of continenten te meten.

Vierkante centimeter (cm²): Dit is de oppervlakte van een vierkant met zijden van één centimeter. Het wordt o.a. gebruikt om kleine oppervlaktes, zoals de grootte van een foto of postzegel te meten.

Millimeter MM
Centimeter CM
Decimeter DM
Meter M
Decameter DAM
Hectometer HM
Kilometer KM

Hectare HA
Are A
Centiare CA

1 vierkante kilometer² = 100 vierkante hectometer²
1 vierkante hectometer² = 100 vierkante decameter²
1 vierkante decameter² = 100 vierkante meter²
1 vierkante meter² = 100 vierkante decimeter²
1 vierkante decimeter² = 100 vierkante centimeter²
1 vierkante centimeter² = 100 vierkante millimeter²

1 vierkante meter m² ook wel centiare
1 vierkante decameter dam² ook wel are
1 vierkante hectometer hm² ook wel hectare

Om de grootte van een hectare aan te geven wordt deze vaak vergeleken met de oppervlakte van een voetbalveld, echter een voetbalveld is +/- 100x65 ipv 100x100 = 10.000².

Lengte-eenheden omrekenen

Privacy/Disclaimer